วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

งานแห่เทียนพรรษาเขมราษฎร์ธานีประเพณีไทยโบราณ
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดขึ้นทุกปี ในงานเทศกาลบุญ วันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลพุทธศาสนิกชนชาวไทย จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญ ตักบาตรฟังพระธรรมเทศนา ดินแดนแห่งความเกษมสุข ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ยังมีเทศกาลแข่งเรือยาวประเพณีสองฝั่งโขง ไทย-ลาว ลำน้ำโขง ของทุกปี

ตำนานบรรพบุรุษไทยศาลหลักเมืองเขมราฐ อนุเสาวรีย์พระเทพวงศา(ก่ำ)

ศาลหลักเมืองเขมราฐ อนุเสาวรีย์พระเทพวงศา(ก่ำ)   ประวัติเมืองเขมราษฏร์ธานีครบรอบ ๑๘0 ในงานวางศิลาฤกษ์ วันที่๑๒-๑๓-๑๔ เมษายน พ.ศ ๒๕๓๗ จากหนังสือบทความ บันทึกโดย คูณนภดล ทองรุ่งโรจน์ได้ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาตร์ การสืบทอดบรรพบุรุษทีสืบเชื้อสายกันมา รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ แหล่งวัฒนธรรม อารยธรรมโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังคมล่าสัตว์ มีเครื่องมือหินเครืองใช้ สมัยหินเก่ามีอายุ๑๔00-๖000ปี ภาพเขียนสีโบราณในวัด แหล่งโบราณคดีพร้อมรูปประกอบ บทความเรียบเรียง ในหน้า๑๖-๑๗ เรื่องราวชุมชนเมืองเก่า โดยคุณวัชรินทร์ ผุดผ่อง พร้อมคณะช่วยกันพัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองนำไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดตลอดไป

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิธีบายศรีสู่ขวัญประเพณีไทยพื้นบ้านสำคัณของชาวไทยลาวอีสาน
พิธีบายศรีสู่ขวัญประเพณีไทยพื้นบ้านสำคัณของชาวไทยลาวอีสาน  ประเพณีบายศรีสู่ขวัญคือการประกอบประเพณีวัฒนธรรมที่มีการปฎิบัติมาแต่ดั้งเดิม  การทำพิธีทำขวัญหรือพิธีรับขวัญ เพื่อแสดงความชื่นชมยินดี ให้เกิดความสุขเกิดสิริมงคลกับผู้ที่เราเคารพนับถือหรือจัดพิธีสู่ขวัญต้อนรับให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อุปกรณ์ใช้เครื่องเชิญขวัญ 3 ชั้น -5 ชั้นมีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรีมีข้าว อาหารคาวหวานพร้อมไข่ต้มเพื่อใส่ในยอดบายศรีเอกลักษณ์ความเป็นอยู่ของชาวไทยอีสานโบราณประเพณีที่นิยมสืบทอดกันตลอดมา พร้อมช่วยกันรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมคู่ชาติไทยตลอดไป
ภาพจาก งานร่วมทำบุญบ้าน  ในเดือนพฤษพาคม ๒๕๕๖ ณ. บ้านศรีโคกกลาง ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บันทึกประวัติศาสตร์ตำนานวัดไทยโบราณ

trim.8wqa3xtrim.mwTMYXtrim.yW8naPtrim.ApD8adtrim.3vDDudtrim.wEVBUD
Wat Arun BangkokWat Arun BangkokWat Arun BangkokWat Arun BangkokWat Arun BangkokWat Arun Bangkok
suma@Wat Arun BangkoksumaWat Arun BangkokWat Arun BangkokWat ArunBangkokWat ArunBangkok
Wat ArunBangkokWat ArunBangkokWat ArunBangkokWat Arun BangkokWai Phra to pray   cultural symbols in ThailandWat Phra Kaew Thailand
รวมภาพเกี่ยววัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระปรางค์วัดอรุณhttp://www.flickr.com/photos/menubaanbaitong/