วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

งานแห่เทียนพรรษาเขมราษฎร์ธานีประเพณีไทยโบราณ
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดขึ้นทุกปี ในงานเทศกาลบุญ วันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลพุทธศาสนิกชนชาวไทย จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญ ตักบาตรฟังพระธรรมเทศนา ดินแดนแห่งความเกษมสุข ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ยังมีเทศกาลแข่งเรือยาวประเพณีสองฝั่งโขง ไทย-ลาว ลำน้ำโขง ของทุกปี

ตำนานบรรพบุรุษไทยศาลหลักเมืองเขมราฐ อนุเสาวรีย์พระเทพวงศา(ก่ำ)

ศาลหลักเมืองเขมราฐ อนุเสาวรีย์พระเทพวงศา(ก่ำ)   ประวัติเมืองเขมราษฏร์ธานีครบรอบ ๑๘0 ในงานวางศิลาฤกษ์ วันที่๑๒-๑๓-๑๔ เมษายน พ.ศ ๒๕๓๗ จากหนังสือบทความ บันทึกโดย คูณนภดล ทองรุ่งโรจน์ได้ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาตร์ การสืบทอดบรรพบุรุษทีสืบเชื้อสายกันมา รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ แหล่งวัฒนธรรม อารยธรรมโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังคมล่าสัตว์ มีเครื่องมือหินเครืองใช้ สมัยหินเก่ามีอายุ๑๔00-๖000ปี ภาพเขียนสีโบราณในวัด แหล่งโบราณคดีพร้อมรูปประกอบ บทความเรียบเรียง ในหน้า๑๖-๑๗ เรื่องราวชุมชนเมืองเก่า โดยคุณวัชรินทร์ ผุดผ่อง พร้อมคณะช่วยกันพัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองนำไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดตลอดไป